Privacy en Cookies

Privacy en Cookies.

CRC online respecteert de privacy van website bezoekers en verwerkt de (persoons)gegevens op zorgvuldige wijze, conform wetgeving.
Als je een formulier invult op crc-online.nl, dan bewaren we de gegevens maximaal 2 jaar. Binnen die termijn van twee jaar kun je ook zelf verzoeken de gegevens te laten verwijderen of wijzigen.

Beveiliging

Alle gegevens die je uitwisselt met crc-online.nl worden via een beveiligde https-verbinding verstuurd. Gegevens die je toestuurt via een formulier worden opgeslagen op een beveiligde locatie.

Bezoekersgedrag bijhouden

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden wat bezoekers op de site doen. Het doel hiervan is om de werking van de website te verbeteren en om de inhoud beter af te stemmen op de wensen van de bezoeker. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
Google Analytics is privacyvriendelijk ingericht, conform de richtlijnen opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De gegevens worden opgeslagen op locaties in Europa en de VS. Lees meer over het privacybeleid van Google.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek het recht om je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

 

Creative Result Communication
t.a.v. dhr W. Gouw
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
Postbus 261